Zásady GDPR

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

1. Správce osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů je Srdce v duši, Bc. Lenka Procházková, se sídlem Žermanice 39, IČO: 74924371 (dále jen "správce").

2. Jaké údaje shromažďujeme
Shromažďujeme následující osobní údaje:

Jméno a příjmení
E-mailovou adresu
Telefonní číslo
Informace týkající se vašich zdravotních problémů nebo potřeby terapií (pouze na základě vašeho výslovného souhlasu)
Informace o účasti na našich vzdělávacích kurzech
Další údaje, které nám dobrovolně poskytnete

3. Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

Poskytování terapeutických služeb
Organizace a vedení vzdělávacích kurzů
Komunikace s vámi
Vedení záznamů a účetnictví
Splnění právních povinností

4. Právní základ zpracování
Zpracování vašich osobních údajů je založeno na:

Vašem souhlasu
Plnění smlouvy
Plnění právních povinností
Oprávněném zájmu správce

5. Kdo má přístup k vašim údajům
Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s:

Našimi zaměstnanci a spolupracovníky, kteří jsou zapojeni do poskytování terapeutických služeb a vzdělávacích kurzů
Externími dodavateli služeb, kteří nám pomáhají s technickým zabezpečením našich systémů
Orgány veřejné správy, pokud to vyžaduje zákon

6. Doba uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro splnění výše uvedených účelů, nebo po dobu stanovenou právními předpisy.

7. Vaše práva
Máte právo:

Požadovat přístup k vašim osobním údajům
Požadovat opravu nepřesných údajů
Požadovat výmaz vašich osobních údajů
Omezit zpracování vašich osobních údajů
Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů
Požadovat přenositelnost vašich osobních údajů
Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

8. Kontakt
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese [vaše e-mailová adresa] nebo na telefonním čísle [vaše telefonní číslo].

9. Stížnosti
Pokud nejste spokojeni s naším zpracováním vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Podmínky použití webových stránek
1. Úvod
Tyto podmínky upravují používání webových stránek [název webových stránek], které provozuje [vaše jméno nebo název firmy], IČO: 74924371.

2. Přístup a používání webu
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami a zavazujete se je dodržovat. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nesmíte tyto webové stránky používat.

3. Ochrana osobních údajů
Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů (viz výše).

4. Duševní vlastnictví
Veškerý obsah na těchto webových stránkách, včetně textů, grafiky, log a obrázků, je chráněn autorským právem a jinými právními předpisy o duševním vlastnictví. Obsah nesmíte kopírovat, upravovat ani šířit bez našeho předchozího písemného souhlasu.

5. Odpovědnost
Neneseme odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s používáním těchto webových stránek nebo služeb poskytovaných prostřednictvím těchto webových stránek.

6. Změny podmínek
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto podmínky. O změnách podmínek vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek.

7. Rozhodné právo
Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli spory vzniklé z těchto podmínek budou řešeny příslušnými soudy České republiky.